True Tech Machinery Co. Ltd.

Somsak Tangarthajinda

21/74 Moo 6 Bangkhunthian-Chaithalay Road
Samaedam

Bangkok

10150

Thailand

+66 (02) 24171230

下载 vCard